ŽUNA SPEED d.o.o.

Matični broj: 4141261
MBS: 080886235
OIB: 92743189864
Žiro račun: 2484008-1106762645 RBA
IBAN: HR4024840081106762645
SWIFT: RZBHHR2X
Sjedište: Pogačićeva 4 , 10020 Zagreb
Upisano u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Kontakt osoba: Silvije Žunić
Informacije: info@zuna-speed.hr
Prodaja: prodaja@zuna-speed.hr