Kako promijeniti toner na printeru

Postupak obnove toner kazete

1. početna kontrola kazete

2. potpuno rastavljanje i čišćenje unutrašnjosti kazete

3. zamjena svih dijelova, uključivo optički bubanj

4. punjenje originalnom vrstom i količinom tonera

5. izmjena čipa, ako ima

6. sastavljanje kazete

7. završno testiranje na pisaču

8. isporuka na Vašu adresu

OBNAVLJANJE TONERA

je postupak i tehnički proces procjene toner kazete, otvaranja kazete, detaljnog čišćenja (usisavanja, ispuhavanja, poliranja), zamjene dijelova (optički bubanj, wiper blade, doctor blade) i ugradnje, po potrebi, novog čipa.
Nakon toga potpuno očišćena toner kazeta se puni originalnim prahom odgovarajućeg tipa granulacije za određeni model laserskog printera.
Poslije spomenutih postupaka, toner kazeta se testira na laserskom pisaču gdje mora zadovoljiti sve testove ispisa, te se nakon zadovoljenog rada smatra ispravnom i sposobnom za uporabu.
DIREKTNA UŠTEDA
Osim što stavljamo prioritet na ekološku svijest korištenjem jedne toner kazete u obnovi od 2-3 puta , ekonomska isplativost je ogromna – Vaša ušteda  je oko 50 % novca koji ste do sada izdvajali.