Akcija tonera plus poklon!!!

Obavještavamo kupce da za akciju kupljenih tonera u siječnju darujemo i 500 listova fotokopirnog papira A4.

Za kupljena više od dva tonera darujemo 500 listova  fotokopirnog papira.

Akcija traje do 31.01.2016.