5 % pokrivenosti stranice i količina ispisa

Kapacitet tinte i tonera se (uglavnom) mjeri i određuje po broju stranica koje je moguće ispisati s jednom tintom odnosno tonerom. Standard predviđa prosječnu 5% pokrivenost.

Standard je bio postavljen sa strane međunarodne organizacije za standardizaciju. (standard ISO/IEC 19798:2007) i predviđa da prosječno dugo poslovno pismo na A4 stranici obuhvaća 5% pokrivenosti ispisa. Na pokrivenost ,a time i broj ispisanih stranica utječu font i veličina slova, razmaci između redova, širina okvira na stranici i umetnuti elementi kao što su zaglavlje, podnožje, logotip, grafički ispis, slika i sl.

Na slikama dolje je prikaz 5% pokrivenosti , i prikaz kako izgleda kada je pokrivenost 30%.

I onda dolazimo do poante priče,trgovac kad Vama proda toner ili tintu ,i na kutiji piše da toner ili tinta ispisuju npr.1500 stranica.

To znači da će toliko ispisati ako je pokrivenost stranice 5%,a ako je više,naravno neće ispisati navedenih 1500 stranica.

5 % pokrivenost30 % pokrivenost